Ansatte vil ha demokrati, eksterne vil ha styring

De eksterne styrerepresentantene uttrykte stor skepsis til ledelsesmodellen som ble lagt fram på gårsdagens styremøte ved UiS.