• Tor Inge Jøssang

Riksvei 13 fortsatt stengt

Vann skal slippes fra helikopter for å få isen til å slippe fra fjellsiden ved Tysdalsvatnet.