Siv Jensen ber om respekt og forståelse

I en melding på Frp's hjemmeside ber Jensen pressen om å vise respekt for at hun ikke vil svare ja eller nei på om politiet har visst noe.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

— Fremskrittspartiet får fra tid til annen kjennskap til informasjon som vi håndterer etter vårt regelverk, det gjør vi med alle saker. Hvis det kommer påstander om kriminelle handlinger så er vårt klare råd i alle sammenhenger at man må melde sakene til politiet, sier partilederen på Frps hjemmeside.

Frps etiske regelverk sier klart at «Alle har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til, som ikke er i samsvar med Fremskrittspartiets etiske retningslinjer».

Siv Jensen nektet onsdag å svare ja eller nei på om partiet visste noe om anklagene mot Trond Birkedal. Bistandsadvokaten til vedkommende som mener seg utsatt for seksuelt overgrep, sier at partiledelsen ble informert om dette for flere år siden.

— Når vi velger å besvare medias spørsmål på generelt og prinsipielt grunnlag så handler det om at dette er en alvorlig sak, med en alvorlig etterforskning, men som også omhandler veldig mange personer, sier Jensen.

Partilederen understreker også at partiet tar slike henvendelser alvorlig.

— Det er bare politi og påtalemyndighet som kan undersøke og etterforske en sak. Det jeg er opptatt av er at folk skal føle at de blir tatt på alvor av oss når slike alvorlige saker inntreffer. Det håper jeg at vi har klart å gjøre, også i denne saken. Hvis vi ikke har klart det, så er jeg den første til å beklage det.

Publisert: