Kobbertyver i Klepp

I løpet av helgen er det blitt stjålet kobberør til en verdi av 3000 kroner fra Klepp rør.