• Tor Inge Jøssang

Varme fra vind, vann eller ved

Vindmøller, flisfyring, vann eller gass kan bli energi-kilder for den nye «bydelen» på Tau.