• FOTO: Pål Christensen

Pårørende ber om bedre begrunnelse fra Riksadvokaten

— En ny ulykke vil rive opp gamle sår for oss pårørende.