Kommunen glad for silodebatt

— Dette er i strid med sentrumsplanen, som forutsetter at siloene fjernes til fordel for en grøntkorridor. Men det er positivt at folk med ideer og visjoner utfordrer planen. Det er bra med debatt, sier kommunaldirektør Hans Kjetil Aas.