• Lars Idar Waage

Den katolske soknepresten kjenner ikke til overgrep mot barn i Stavanger

Sokneprest Rolf Bowitz i den katolske kirke i Stavanger innrømmer at han kjente til overgrepssaken i Trondheim, men tror og håper ikke at det har skjedd overgrep mot barn i hans egen menighet.