Både kyllingslakt og eggpakking i Hå

Nortura skal bruke sparekniven på fjørfe— slakterier, men freder den store fabrikken i Hå. Det samlokaliserte eggpakkeriet får ingen garantier, men har etter alt å dømme framtida for seg.