Tente 120 ildsjeler

Idrettsrådet gjorde i dag stas på 120 ildsjeler. 1. januar blir bare en av dem plukket ut.