• Lars Idar Waage

Etterlyst gutt er funnet

Gutten og jenta i tenårene kjenner hverandre, og mye kan tyde på at det ikke har skjedd noe kriminelt.