Pepret pasienter med snøballer

Guttene ga blanke i personalet som ba dem slutte med snøballkastingen.