Derfor er det dårlig trykk i vannet på Ullandhaug

Et brudd i hovedvannledningen i Ullandhaugveien gjør at vanntrykket er redusert i området rundt Ullandhaugskråningen og Saxemarka tirsdag.