- Ikke overrasket om noen sparkes

Tidligere feltprest Einar Arne Garlid er sikker på at forsvarsledelsen vil gripe fatt i saken om soldatenes holdninger.