Hvor har eieren gjort av seg?

I nattens mulm og mørke har noen dumpet først en campingvogn, så en bil på parkeringsplassen i Sælandskogen i Time.