- Røveri av Sirdal

Rådmann Svein Tore Åtland anbefaler formannskapet å anke tapet i eiendomsrettssaken til Høyesterett. Foruten å beholde 9,5 millioner kroner Kvinesdal i realiteten ble tilkjent, mener rådmannen saken reiser viktige prinsipielle spørsmål.