- Grov navigasjonsfeil

En pensjonert los rister på hodet over navigasjonen om bord på det tyske skipet. I natt startet arbeidene med å få skipet av grunn utenfor Sogndalstrand.