Karmøy avslår alle søknader

Siden april har Karmøy kommune avslått alle søknader om rehabiliteringsplasser for narkomane, både i og utenfor Rogaland. Budsjettet for rusverntiltak er sprengt.