Hells Angels- trusler til Høyesterett

Er Hells Angels en farlig organisasjon? Uvesentlig, mener retten,som legger vekt på samfunnets frykt for motorsykkelklubben i toferske trussel— dommer.