Kjemper for jordvernet

Høyland Bondelag stiller seg kritisk til mer enn innføringen av markaområde der det er aktivt jordbruk.