Voldtektstiltalt har ikke varig svekkede sjelsevner

De rettspsykiatrisk sakkyndige mener den voldtektstiltalteGjesdal-mannen har problemer med å skille mellom normal ogpåtrengende kontakt.