Eiendomsskatt skal utredes

Med sju mot seks stemmer gikk formannskapet i går inn for å utrede eiendomsskatt. Innstillingen vil også få flertall i bystyret.