Lovverket et hinder for pasientregister

Trolig er det lovverket rundt Folkeregisteret som gjør det mulig ålage et lokalt tannhelseregister i Rogaland.