Tar overordnet ansvar for pasienten

Bjørg Sandal er nytilsatt informasjonsdirektør i Helse Vest. Hunvil fjerne rusk i helsemaskineriet og rette fokus mot pasienten.