Stor misnøye med postkutt

De ansatte ved Kleppe postkontor er sjokkert over vedtaket om ned— leggelse av kontoret.