Funksjonshemmede blir gisler

Dersom Rogaland fylkeskommune ikke overtar det fulle ansvar for TT-ordningen i Rogaland, setter Stavanger kroken på døren for de funksjonshemmedes transportordning.