Etterlyser meir kontrollert spenningsutløysing for unge

Ungdom vil alltid tøya grenser. Me må leggja til rette for at grensene kan tøyast andre stader enn i trafikken, seier leiar i trafikksikringsutvalet i Rogaland, Tor Ytre-Arne.