Tilfluktsrom til 100.000 i Stavanger

Stavanger har 13 større offentlige tilfluktsrom og flere private.Til sammen er det plass til over 100.000 personer.