Ikke dyrere med tunnel

Magnar Folkvord, Finn P. Auglænd og Leif Nyhagen mener det går an å bygge billigere kulvert på Folkvord enn det Vegvesenet sier.