Politimann får 4000 i bot

Lensmannsbetjenten som blei meld til Det særskilteetterforskningsorganet for politisaker (Sefo) av saudabuen Jon Åbø,er av Statsadvokaten ilagt ei bot på 4000 kroner for grov uforstandi tenesta.