Sensasjonelt skriftfunn

Han ble kjent da han greide å tyde innskriften på en diskos fra Kreta. Nå tror han at semitter utførte fruktbarhetsritualer ved Stoplesteinan.