Ordføreren kan vedta egen lønn

Jostein W. Rovik har plikt og rett til å bestemme sin egen og andres politikeres lønn.