Aftenblad-sak til Høyesterett

Høyesteretts kjæremålsutvalg har henvist den såkalte ecstasy-saken til behandling i Høyesterett.