Leiepris kan kvele bassengtilbud

En husleiepris på 300 kroner timen kan true den grunnleggende svømmeopplæringen som Sandnes Svømme— og livredningsklubb driver for barn i Sandnes.