Kamp for jærdomstol

Tre jærordførere mener det har stor betydning for innbyggerne at Jæren sorenskriver— embete består på Bryne.