Avtalefestet pensjon

Afp: Innnført i 1988, gjennom en avtale mellom LO og NHO. Staten og arbeidsgiverne deler på kostnadene, og avtalen omfatter flere forbund i statlig og privat sektor.