- Lag skøyteis i Øglændparken

Innspillene fortsetter å komme etter at kommunen har spurt innbyggerne om ideer om hvordan Øglændparken bør være i framtiden. Et naboektepar foreslår blant annet at det bør lages muligheter for ballspill og at dette arealet bør kunne brukes til skøyteis om vinteren.