Brannvesenet etterlyser store redningshelikoptere

Brannvesenet vil ha redningshelikoptere med plass for bådebrannfolk og utstyr ved skipsbranner.