Bombøter til utenlandske turister

BOMGEBYR: I disse dager blir det sendt ut krav om gebyr for ulovlig passering av en eller flere av de 21 bomstasjonene på Nord-Jæren til utenlandske turister.