Romsligere HiS-budsjett

NESTE STUDIEÅR: — Budsjettsituasjonen må karakteriseres som tilfredsstillende, sier høyskoledirektør Inger Østensjø.