Behøver likevel ikke rive huset

Familien som må sove i campingvogn utenfor sitt eget syke hus på Tjøtta, behøver ikke å bygge helt nytt hus.