Sykehus- debatt i TV Vest

18.29: Vil nedbemanning gi et dårligere sykehustilbud?