Vil ha senter for integrering

Formannskapet sa tirsdag kveld ja til rådmannens planer om å samle alt som har med integrering, morsmålsundervisning og voksenopplæring i ett senter. Dagens flyktningkontor gjøres om til et mottakskontor for flyktninger og innvandrere. Mottakskontoret og ressurssenteret blir en egen resultatenhet.