Ulovlig gigantbrygge på Bergsagel får stå

Onsdag behandlet utvalg for byutvikling et av de største ulovligetiltakene i strandsoneprosjektet. Hytteeieren slipper å rive.