Skolegrensene består

Politikerne vil ikke ha mer fleksible inntaksområder til skolene. Opplærings— utvalget skal selv avgjøre når søsken eller nabobarn ikke kan gå på samme skole.