Ikke rådhus i sentrum

Sandnes kommunes administrasjon skal samles ved å rehabilitere bygg i Skeiane-området. Rådhus i bykjernen er uaktuelt.