Veivesenet snur om ny Bryne-avkjøring til rv44

Statens vegvesen mener det må settes av plass til fire felt på riksvei 44 på Bryne. Samtidig vil veivesenet beholde dagens avkjøring i Nedre— marka.