Hytteeiere mot kommunen

Hytteeierne på Usken har nå søkt advokathjelp for å få beholde brygger og naust som Sandnes kommune mener er ulovlig oppført.