Statoil vil ha svar etter nødlanding

De 14 passasjerene som var ombord i helikopteret som nødlandettirsdag var ansatt i ABB (8), Eurest (1), Fabi Partner (2) ogStatoil (3). Men det er Statoil som er operatør på Sleipner. Nåforlanger selskapet at samtlige Super Pumaer settes på bakken.