Gul midt- stripe i sikte

Reisende på riksvei 13 gjør lurt i å legge inn en ekstra halvtime for strekningen mellom Tau og Årdal. En kilometer vei skal bli to-tre meter bredere.